เตรียมความพร้อม​ Internship&COOP

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ กลุ่มงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อม​ Internship&COOP เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มีการเตรียมความพร้อมในทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนอย่างไรให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
Linda

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9