ดูภาพเพิ่มเติม


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 7 กันยายน 2561
 สอบขนส่ง


การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1-2 โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นศูนย์ทดสอบ 1 ใน 6 ของประเทศ พิธีมอบเกียรติบัตร อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 Demand Planer

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนานักวางแผนอุปสงค์(Demand Planner) ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ขอต้อนรับ คณะกรรมการ ประชุมหารือ(ร่าง)หลักสูตรการสอนการใช้งานโปรแกรมฯในสถาบันการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่3 พฤษภาคม 2561
เวลา 14.00-16.00น.
ณ ห้องประชุม I 103 อาคารนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนานักวางแผนอุปสงค์(Demand Planner) ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9