สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี นำโดย อ.ลินดา แซ่ตั้น อ.สุดารัตน์ จันทิมา และอ.รวิสรา อัญชุลี ได้ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัท เดอเบล จำกัด สาขาบางบอน ขอบคุณทางบริษัทที่ได้มอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ากับนักศึกษาของเรา

 


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี นำโดย อ.ลินดา แซ่ตั้น และ อ.รวิสรา อัญชุลี ได้ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัท​ ดูโฮม จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรเกษม ขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้มอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ากับนักศึกษาของเรา

 


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยธนบุรี และ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) โดยมี ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

 

Admission 67 🔥🔥 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 แล้ววันนี้ 😍😍
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ปวส.)
💚รอบปกติ 💚รอบวันพุธ 💚รอบวันค่ำ และ 💚รอบวันอาทิตย์
โดยมีคณะและสาขาวิชา ดังนี้
🧡คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
🧡คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจระหว่างประเทศ และ โลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี
🧡คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ เทคโนโลยีดิจิทัลมิเดีย
🧡คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
**** สมัครเรียนวันนี้ลุ้นรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ******
🍀โดยมีรายละเอียดสิทธิพิเศษที่นักศึกษาทุกท่านจะได้รับเมื่อสมัครเรียนกับเรา ดังนี้
🟡 ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 17,000 บาท / เทอม
👨‍💻 เทียบโอนรายวิชา เรียนต่อ 2 ปี ส่วนลด 5000 - 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร
📣 ภาคสมทบ (ค่ำ) เวลา 18.15 น. – 20.30 น.
📣 จบ ปวส. เทียบโอนได้ 51 - 60 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
📣 ชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอน เหมาจ่ายครั้งเดียว เพียง 500 บาท
📣 รับเทียบโอน ผู้เคยศึกษา (แต่ไม่จบ) ในระดับ ปวส./ป.ตรี/โอนย้ายสถาบัน หรือ ป.ตรี ใบที่ 2
📣 ชำระค่าเล่าเรียนแรกเข้าเพียง 2,000 บาท
พิเศษ 🔥🔥 สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ ทุกหลักสูตร
📌สมัครได้ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี หรือ สมัครเรียนออนไลน์ได้เลยที่
☎️ ฝ่ายรับสมัคร : 0-2809-0823-27 ต่อ 233
อ.ประดิษฐ์ : 087-408-8782
ดร.พนัส : 081-570-7125
 


วันที่​ 7​ พฤศจิกายน​ 2566 คณาจารย์​สาขาวิชา​การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี คณะบริหารธุรกิจ​ ได้เข้าร่วมกับ​ คณาจารย์​คณะวิศวกรรมศาสตร์​ เพื่อ​ศึกษา​ดูงาน​ บริษัท​ SMC​(Thailand​)​ Ltd.​ วัตถุประสงค์​ เพื่อพัฒนา​ความรู้และ​นำความรู้​ที่ได้มาพัฒนาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่ง ดร.ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ ดร.สุณัฐวีย์ น้อยโสภา และอ.นุชจรี แก่นละออ ตัวแทนสาขาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี และ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้ามาร่วมพูดคุยกับ Thai Flight Training (การบินไทย) ในการจัดทำหลักสูตร Non-Degree เรื่อง Air freight และการเข้าฝึกอบรมทดสอบทักษะวิชาชีพด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ คลังสินค้าการบินไทยDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9