สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ในระหว่างวันที่ 26 -29 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ นักขนส่งสินค้าทางถนน ครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนานักวางแผนอุปสงค์(Demand Planner) ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยอาจารย์ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ และ อาจารย์นุชจรี แก่นละออ โดยทำการบรรยายหัวข้อโลจิสติกส์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา จังหวัดราชบุรี อ่านเพิ่มเติม

ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 โดยอาจารย์ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ และ อาจารย์นุชจรี แก่นละออ โดยทำการบรรยายหัวข้อโลจิสติกส์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม

ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยอาจารย์ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ และ อาจารย์นุชจรี แก่นละออ โดยทำการบรรยาในที่ 3 มีนาคม 2561 โดยอาจารย์ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ และ อาจารย์นุชจรี แก่นละออ โดยทำการบรรยายหัวข้อโลจิสติกส์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ยหัวข้อโลจิสติกส์ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9