การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขางานจัดการขนส่ง

 สอบขนส่ง


การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1-2 โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นศูนย์ทดสอบ 1 ใน 6 ของประเทศ 

Linda

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9