ศึกษาดูงานบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Linda Sae-Tun         No comments
 ดูภาพเพิ่มเติม


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
Linda Sae-Tun

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9