ขอต้อนรับ คณะกรรมการ ประชุมหารือ(ร่าง)หลักสูตรการสอนการใช้งานโปรแกรมฯในสถาบันการศึกษา


ขอต้อนรับ คณะกรรมการ ประชุมหารือ(ร่าง)หลักสูตรการสอนการใช้งานโปรแกรมฯในสถาบันการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่3 พฤษภาคม 2561
เวลา 14.00-16.00น.
ณ ห้องประชุม I 103 อาคารนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
Linda

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9